Zapisy

I tura zapisów, dostępna tylko dla użytkowników Forum zakończona.

II tura zapisów, ogólnodostępna, rozpoczyna się 8.03.2017 o godzinie 20:00. Miejsca przyznawane są w kolejności zgłoszeń.W przypadku przekroczenia limitu miejsc dla tego etapu, kolejne osoby zapisywane są na liście rezerwowej.