MP2017 – Komunikat techniczny nr 1

1. Zgodnie z wynikiem głosowania trasą Maratonu Podróżnika 2017 została kandydatura „Sudety” zgłoszona przez zespół: emes & Jelona & Wilk
Trasa 500 km – https://ridewithgps.com/routes/17083211
Trasa 300 km – https://ridewithgps.com/routes/17083230
Opis tras tutaj.
Trasy mogą ulec drobnym modyfikacjom, zalecamy więc śledzenie zmian.
Maraton odbędzie się w dniach 3-4.06.2017.

2. Limit czasowy dla dystansu 500 km wynosi 36 godzin, zaś dla dystansu 300 km 24 godziny.

3. Wpisowe za udział w maratonie wynosi 50 PLN (niezależnie od trasy). Pieniądze te pokryją wydatki na m.in. punkt żywnościowy, medale pamiątkowe, monitoring. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na organizację kolejnej edycji imprezy. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w maratonie opłata nie podlega zwrotowi.

4. Bazą Maratonu a zarazem miejscem startu będzie camping w Sulistrowicach (http://www.sulistrowice.eu/).
Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach, domkach oraz na polu namiotowym.
Rezerwacja noclegów w pokojach i domkach będzie możliwa podczas zapisów do maratonu.
Noclegi na polu namiotowym uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Cennik noclegów (ceny za 1 osobę za 1 dobę)

Pokój 2 os. 30.00 PLN
Domek Mszana 1 (4os. ubikacja, natrysk, kuchenka, lodówka, ogrzewanie) 47.50 PLN
Domek Mszana 2 (4 os. ubikacja, kuchenka) 32.50 PLN
Domek Mszana 3 (6 os. tylko miejsca do spania) 22.00 PLN
Domek Brda (6 os. ubikacja, natrysk, kuchenka, lodówka, ogrzewanie) 47.50 PLN

5. Limit miejsc w maratonie wynosi 90 osób, 70 na trasę 500 km i 20 na trasę 300 km.
Zapisy odbywają się w 3 turach

 • I tura 50 miejsc, dostępna tylko dla użytkowników Forum, którzy mieli aktywne konto w czasie trwania MP2016.
  Rozpoczęcie 23.02.2017 20:00, czas trwania 7 dni.
  Po tym czasie kapituła dokonuje wyboru spośród zgłoszonych osób, zgodnie z Regulaminem Maratonu Podróżnika.
 • II tura 30 miejsc, ogólnodostępna,
  Rozpoczęcie zapisów 8.03.2017 20:00, miejsca przyznawane są w kolejności zgłoszeń.
  W przypadku przekroczenia limitu miejsc dla tego etapu, kolejne osoby zapisywane są na liście rezerwowej.
 • III tura 10 miejsc, rozdanie dzikich kart do 22.03.2017

6. Zgłoszenia do maratonu dokonywać należy za pośrednictwem formularza umieszczonego w dziale „Zapisy” na stronie http://maraton.podrozerowerowe.info/ .
Osoby chcące zarezerwować nocleg wybierają w formularzu 3 opcje zakwaterowania, jakimi są zainteresowane.
Kapituła potwierdza mailowo zarezerwowany nocleg i kwotę do zapłaty.

7. Wpisowe i opłatę za nocleg należy uiścić w ciągu 7 dni od otrzymania mailowego potwierdzenia rejestracji w maratonie.
W przypadku rezygnacji kwota wpisowego nie będzie zwracana.
Opłata za nocleg może zostać zwrócona w przypadku rezygnacji przed 30.04.2017. Po tym terminie, z racji konieczności dokonania rezerwacji, pieniądze przepadają. Brak wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie z listy startowej.

Wpłat należy dokonywać na konto::
Łukasz Tymoszuk
83 1140 2004 0000 3302 7605 3641
z dopiskiem: MP2017, imię i nazwisko uczestnika.

Zasady potwierdzania PK, monitoring SMS

Sposób potwierdzania PK i zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.:

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów (lub wcześniej – można to zrobić już od godz. 8:00 w piątek) z nr telefonu posiadanego podczas Maratonu należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swoje imię i nazwisko oraz trasę np. „Jan Kowalski MP500km”. Wysłanie smsa rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.
(Jeżeli w relacji online widać wpis rejestrujący, można pisać relację, jeżeli nie, to trzeba to zgłosić na maratony@home.pl i poczekać do potwierdzenia poprawienia danych.)

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego odbywa się przez wysłanie SMS o treści np: PK1 (System automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać PK1, Pk1, lub pk1. Ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, wysłanie samego „1” czy też „PK 1” zostanie odrzucone i nie pojawi się w wynikach).

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: „PK1 20:45” gdzie PK1 to KOD Punktu Kontrolnego, 20:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: „PK1 23:55 04-06-2016„, gdzie 04-06-2016 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i godziną oraz między godziną a datą była spacja.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta.

5. W przypadku błędnego wpisania kodu PK, podania błędnej godziny lub daty należy wysłać SMS z komendą „Usun KodPK” np. „Usun PK3” i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.
Uwaga 1: komendę „Usun” należy wpisywać bez polskich znaków.
Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę „Usun” należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu PK2 wyślemy SMS o treści PK3 lub podamy złą godzinę np zamiast PK2 22:34 wpiszemy PK2 22:24.
Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK nie powoduje zmian w systemie.
Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np „pr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np: „Pk 3” również zostanie zignorowane.

6. W celu ułatwienia obsługi systemu SMS, udostępniamy specjalną aplikację na system Android. Aplikacja działa poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź PK ręcznie” i wpisanie kodu PK w odpowiednim polu. Aplikacja po wpisaniu kodu PK automatycznie wysyła SMS w formacie:
„PK1 23:55 04-06-2016”
Instrukcja obsługi aplikacji SMS:
http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

Dodatkowo każdy zawodnik może wysyłać SMS na ten sam nr 664 079 222, o dowolnej treści o swoich przeżyciach i doświadczeniach na trasie.

Informacje przesyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stronie mrdp.pl:

Relacja na Żywo

Aktualny stan potwierdzania PK:
Trasa 540 km
Trasa 300 km

Informacje o zawodnikach

Lokalizacja Punktów Kontrolnych:

Trasa 500
PK1 101 km Szczucin Rynek
PK2 200 km Wielka Góra koło Żurowej (Pasmo Brzanki)
PK3 267 km Zamek Kamieniec (punkt żywnosciowy)
PK4 304 km Izdebki po zjeździe z serpentyn
PK5 361 km Sędziszów Małopolski
PK6 443 km Sandomierz Rynek
Meta 534 km Meta

Trasa 300
PK1 94 km Zamek Krzyżtopór
PK2 169 km Słupia Nadbrzeżna
PK3 253 km Zalew Wióry Tama
Meta 302 km Meta

Komunikat startowy

1. Maraton startuje w sobotę o godzinie 8 rano.
2. Organizatorzy będą w bazie od piątkowego późnego popołudnia. W razie pytań będziemy do dyspozycji, jednak wcześniej prosimy o zapoznanie się z informacjami, które będą wywieszone w widocznych miejscach.
3. Osoby, które nocują w pokojach lub w namiotach w bazie, proszone są o uzupełnienie na miejscu wymaganych danych meldunkowych na liście dostępnej w bazie.
4. Lista zapisanych uczestników, podział na grupy startowe i przydział do domków i pokoi w ośrodku można znaleźć pod adresem: Lista startowa. Uwaga, mogą jeszcze zajść drobne poprawki, dlatego prosimy w bazie upewnić się co do swojej sytuacji.
5. Ostateczna trasa przedstawia się następująco:

500: https://ridewithgps.com/routes/11148387
300: https://ridewithgps.com/routes/11148337

Link do wersji z Punktami Kontrolnymi:
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=65728
Informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za poprawne wyświetlanie śladów na urządzeniach do nawigacji, dlatego prosimy dwa razy upewnić się, że wgrany ślad wyświetla się prawidłowo.
6. Limit czasowy dla dystansu 540 km wynosi 36 godzin, zaś dla dystansu 300 km 24 godziny. Limit związany z uzyskaniem kwalifikacji do Bałtyk Bieszczady Tour wynosi 30 godzin.
7. Wzorem poprzedniej edycji zdecydowaliśmy się na wprowadzenie monitoringu sms. Polegać on będzie na obowiązkowym wysłaniu na wskazany numer smsa po minięciu punktu kontrolnego, a także w przypadku wycofania się z trasy. Za uchybienie temu obowiązkowi naliczana będzie kara czasowa w wysokości 30 minut za każdy pominięty punkt kontrolny, a w przypadku braku informacji o wycofaniu się – wykluczenie z kolejnej edycji imprezy. Więcej informacji na temat monitoringu znajduje się pod komunikatem.
8. Uczestnicy dystansu długiego mogą skorzystać z bufetu, który jest zlokalizowany na 267 kilometrze trasy. Punkt będzie czynny od godziny 16 do 24. Obecność na Punkcie jest obowiązkowa – trzeba podpisać listę.
9. Przy odbieraniu numerów startowych każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
10. Potwierdzeniem pokonania trasy maratonu są obowiązkowe podpisy na liście startowej, liście na punkcie żywieniowym i liście umieszczonej na mecie. W razie wątpliwości co do pokonania trasy kapituła ma prawo zażądać od uczestnika śladu GPS.

Informacje na temat monitoringu sms

Trasa 500
PK1 101 km Szczucin Rynek
PK2 200 km Wielka Góra koło Żurowej (Pasmo Brzanki)
PK3 267 km Zamek Kamieniec (punkt żywnosciowy)
PK4 304 km Izdebki po zjeździe z serpentyn
PK5 361 km Sędziszów Małopolski
PK6 443 km Sandomierz Rynek
Meta 534 km Meta

Trasa 300
PK1 94 km Zamek Krzyżtopór
PK2 169 km Słupia Nadbrzeżna
PK3 253 km Zalew Wióry Tama
Meta 302 km Meta

Szczegóły odnośnie monitoringu sms i sposobu potwierdzania punktów zostaną podane wkrótce.

 

Uwaga rezerwowi!

W wyniku rezygnacji kilku osób zwolniły się miejsca na liście startowej. W związku z powyższym do zawodników wpisanych na liście rezerwowej wysyłamy maile z prośbą o potwierdzenie chęci startu. Prosimy zatem o regularne zaglądanie do swojej skrzynki pocztowej, ponieważ w przypadku nieotrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi w ciągu 48 godzin oferta staje się nieaktualna, a propozycję startu otrzymywać będą kolejni rezerwowi z listy.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rezerwowych, którzy już teraz wiedzą, że nawet w przypadku zwolnienia się miejsca nie będą mogły wystartować, o zgłoszenie tego faktu. Ułatwi nam to pracę i skróci listę oczekujących.

Kolejne „dzikie karty” przyznane!

Kapituła Maratonu działając na podstawie punktu 12 Regulaminu postanowiła o przyznaniu 5 kolejnych „dzikich kart” dających miejsce na liście startowej.

Dzikie karty otrzymują:

1. Magdalena Dudek
2. Mikołaj Orzechowski
3. Adam Pacholski
4. Daniel Parra-Poklewski
5. Jarek Poświata

Wszystkich szczęśliwców prosimy o potwierdzenie chęci startu poprzez wysłanie maila na adres:maratonpodroznika@gmail.com

W mailu prosimy o określenie się co do rodzaju noclegu i liczby nocy – do wyboru pozostał nocleg w namiocie lub szukanie noclegu na własną rękę w innym ośrodku. Miejsca pod dachem są już zarezerwowane. Po potwierdzeniu chęci startu prosimy o dokonanie wpłat na konto.

Pierwsze „dzikie karty” przyznane!

Kapituła Maratonu działając na podstawie punktu 12 Regulaminu postanowiła o przyznaniu 15 „dzikich kart” dających miejsce na liście startowej. Wszystkich szczęśliwców prosimy o potwierdzenie chęci startu poprzez wysłanie maila na adres: maratonpodroznika@gmail.com

W mailu prosimy o określenie się co do rodzaju noclegu i liczby nocy – do wyboru pozostał nocleg w namiocie lub szukanie noclegu na własną rękę w innym ośrodku. Miejsca pod dachem są już zarezerwowane. Po potwierdzeniu chęci startu prosimy o dokonanie wpłat na konto. Nie jest wykluczone, że za jakiś czas zostaną przyznane kolejne dzikie karty.

Dzikie karty otrzymują:

1. Marceli Byczek
2. Krzysztof Cecuła
3. Paweł Czerkawski
4. Wojciech Czubek
5. Krzysztof Dąbrowski
6. Ilona Dekiert
7. Ryszard Deneka
8. Andrzej Grondek
9. Teresa Karkowska
10. Witold Kawa
11. Dominik Piec
12. Aleksandra Rojek
13. Adam Szczygieł
14. Marzena Szymańska
15. Agata Wójcikiewicz

Komunikat w związku z zapisami

Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie Maratonem! Przerosło ono nasze najśmielsze oczekiwania. Efekty Waszych zgłoszeń odnaleźć możecie w dziale „Lista startowa”.

W związku z faktem, że na liście rezerwowych mamy dużo chętnych, przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby znajdujące się na liście startowej mają obowiązek w przeciągu 7 dni dokonania wpłaty wpisowego i opłaty noclegowej (również za nocleg w namiocie!), pod rygorem skreślenia z listy. Obowiązek ten będzie rygorystycznie przestrzegany, a liczy się termin zaksięgowania wpłaty na koncie. Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej prosimy o niewpłacanie wpisowego oraz opłaty noclegowej. W przypadku zwolnienia się miejsca, lub przyznania dzikiej karty otrzymają stosowną wiadomość na podany adres e-mail.

Wszystkie osoby, które zapisały się na nocleg, załapały się na miejsca pod dachem. Osoby, które przez pomyłkę wybrały opcję „brak noclegu”, w chwili obecnej nie mają nic zagwarantowane. Być może pojedyncze miejsca się zwolnią – wówczas będziemy się kontaktować z takimi osobami i oferować nocleg. Trzeba się jednak nastawić na znalezienie noclegu na własną rękę w innym miejscu lub na nocleg w namiocie.