Zasady potwierdzania PK, monitoring SMS

Sposób potwierdzania PK i zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.:

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów (lub wcześniej – można to zrobić już od godz. 8:00 w piątek) z nr telefonu posiadanego podczas Maratonu należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swoje imię i nazwisko oraz trasę np. „Jan Kowalski MP500km”. Wysłanie smsa rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.
(Jeżeli w relacji online widać wpis rejestrujący, można pisać relację, jeżeli nie, to trzeba to zgłosić na maratony@home.pl i poczekać do potwierdzenia poprawienia danych.)

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego odbywa się przez wysłanie SMS o treści np: PK1 (System automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać PK1, Pk1, lub pk1. Ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, wysłanie samego „1” czy też „PK 1” zostanie odrzucone i nie pojawi się w wynikach).

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: „PK1 20:45” gdzie PK1 to KOD Punktu Kontrolnego, 20:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: „PK1 23:55 04-06-2016„, gdzie 04-06-2016 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i godziną oraz między godziną a datą była spacja.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta.

5. W przypadku błędnego wpisania kodu PK, podania błędnej godziny lub daty należy wysłać SMS z komendą „Usun KodPK” np. „Usun PK3” i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.
Uwaga 1: komendę „Usun” należy wpisywać bez polskich znaków.
Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę „Usun” należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu PK2 wyślemy SMS o treści PK3 lub podamy złą godzinę np zamiast PK2 22:34 wpiszemy PK2 22:24.
Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK nie powoduje zmian w systemie.
Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np „pr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np: „Pk 3” również zostanie zignorowane.

6. W celu ułatwienia obsługi systemu SMS, udostępniamy specjalną aplikację na system Android. Aplikacja działa poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź PK ręcznie” i wpisanie kodu PK w odpowiednim polu. Aplikacja po wpisaniu kodu PK automatycznie wysyła SMS w formacie:
„PK1 23:55 04-06-2016”
Instrukcja obsługi aplikacji SMS:
http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

Dodatkowo każdy zawodnik może wysyłać SMS na ten sam nr 664 079 222, o dowolnej treści o swoich przeżyciach i doświadczeniach na trasie.

Informacje przesyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stronie mrdp.pl:

Relacja na Żywo

Aktualny stan potwierdzania PK:
Trasa 540 km
Trasa 300 km

Informacje o zawodnikach

Lokalizacja Punktów Kontrolnych:

Trasa 500
PK1 101 km Szczucin Rynek
PK2 200 km Wielka Góra koło Żurowej (Pasmo Brzanki)
PK3 267 km Zamek Kamieniec (punkt żywnosciowy)
PK4 304 km Izdebki po zjeździe z serpentyn
PK5 361 km Sędziszów Małopolski
PK6 443 km Sandomierz Rynek
Meta 534 km Meta

Trasa 300
PK1 94 km Zamek Krzyżtopór
PK2 169 km Słupia Nadbrzeżna
PK3 253 km Zalew Wióry Tama
Meta 302 km Meta

Komunikat startowy

1. Maraton startuje w sobotę o godzinie 8 rano.
2. Organizatorzy będą w bazie od piątkowego późnego popołudnia. W razie pytań będziemy do dyspozycji, jednak wcześniej prosimy o zapoznanie się z informacjami, które będą wywieszone w widocznych miejscach.
3. Osoby, które nocują w pokojach lub w namiotach w bazie, proszone są o uzupełnienie na miejscu wymaganych danych meldunkowych na liście dostępnej w bazie.
4. Lista zapisanych uczestników, podział na grupy startowe i przydział do domków i pokoi w ośrodku można znaleźć pod adresem: Lista startowa. Uwaga, mogą jeszcze zajść drobne poprawki, dlatego prosimy w bazie upewnić się co do swojej sytuacji.
5. Ostateczna trasa przedstawia się następująco:

500: https://ridewithgps.com/routes/11148387
300: https://ridewithgps.com/routes/11148337

Link do wersji z Punktami Kontrolnymi:
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=65728
Informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za poprawne wyświetlanie śladów na urządzeniach do nawigacji, dlatego prosimy dwa razy upewnić się, że wgrany ślad wyświetla się prawidłowo.
6. Limit czasowy dla dystansu 540 km wynosi 36 godzin, zaś dla dystansu 300 km 24 godziny. Limit związany z uzyskaniem kwalifikacji do Bałtyk Bieszczady Tour wynosi 30 godzin.
7. Wzorem poprzedniej edycji zdecydowaliśmy się na wprowadzenie monitoringu sms. Polegać on będzie na obowiązkowym wysłaniu na wskazany numer smsa po minięciu punktu kontrolnego, a także w przypadku wycofania się z trasy. Za uchybienie temu obowiązkowi naliczana będzie kara czasowa w wysokości 30 minut za każdy pominięty punkt kontrolny, a w przypadku braku informacji o wycofaniu się – wykluczenie z kolejnej edycji imprezy. Więcej informacji na temat monitoringu znajduje się pod komunikatem.
8. Uczestnicy dystansu długiego mogą skorzystać z bufetu, który jest zlokalizowany na 267 kilometrze trasy. Punkt będzie czynny od godziny 16 do 24. Obecność na Punkcie jest obowiązkowa – trzeba podpisać listę.
9. Przy odbieraniu numerów startowych każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
10. Potwierdzeniem pokonania trasy maratonu są obowiązkowe podpisy na liście startowej, liście na punkcie żywieniowym i liście umieszczonej na mecie. W razie wątpliwości co do pokonania trasy kapituła ma prawo zażądać od uczestnika śladu GPS.

Informacje na temat monitoringu sms

Trasa 500
PK1 101 km Szczucin Rynek
PK2 200 km Wielka Góra koło Żurowej (Pasmo Brzanki)
PK3 267 km Zamek Kamieniec (punkt żywnosciowy)
PK4 304 km Izdebki po zjeździe z serpentyn
PK5 361 km Sędziszów Małopolski
PK6 443 km Sandomierz Rynek
Meta 534 km Meta

Trasa 300
PK1 94 km Zamek Krzyżtopór
PK2 169 km Słupia Nadbrzeżna
PK3 253 km Zalew Wióry Tama
Meta 302 km Meta

Szczegóły odnośnie monitoringu sms i sposobu potwierdzania punktów zostaną podane wkrótce.

 

Uwaga rezerwowi!

W wyniku rezygnacji kilku osób zwolniły się miejsca na liście startowej. W związku z powyższym do zawodników wpisanych na liście rezerwowej wysyłamy maile z prośbą o potwierdzenie chęci startu. Prosimy zatem o regularne zaglądanie do swojej skrzynki pocztowej, ponieważ w przypadku nieotrzymania jakiejkolwiek odpowiedzi w ciągu 48 godzin oferta staje się nieaktualna, a propozycję startu otrzymywać będą kolejni rezerwowi z listy.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rezerwowych, którzy już teraz wiedzą, że nawet w przypadku zwolnienia się miejsca nie będą mogły wystartować, o zgłoszenie tego faktu. Ułatwi nam to pracę i skróci listę oczekujących.

Kolejne „dzikie karty” przyznane!

Kapituła Maratonu działając na podstawie punktu 12 Regulaminu postanowiła o przyznaniu 5 kolejnych „dzikich kart” dających miejsce na liście startowej.

Dzikie karty otrzymują:

1. Magdalena Dudek
2. Mikołaj Orzechowski
3. Adam Pacholski
4. Daniel Parra-Poklewski
5. Jarek Poświata

Wszystkich szczęśliwców prosimy o potwierdzenie chęci startu poprzez wysłanie maila na adres:maratonpodroznika@gmail.com

W mailu prosimy o określenie się co do rodzaju noclegu i liczby nocy – do wyboru pozostał nocleg w namiocie lub szukanie noclegu na własną rękę w innym ośrodku. Miejsca pod dachem są już zarezerwowane. Po potwierdzeniu chęci startu prosimy o dokonanie wpłat na konto.

Pierwsze „dzikie karty” przyznane!

Kapituła Maratonu działając na podstawie punktu 12 Regulaminu postanowiła o przyznaniu 15 „dzikich kart” dających miejsce na liście startowej. Wszystkich szczęśliwców prosimy o potwierdzenie chęci startu poprzez wysłanie maila na adres: maratonpodroznika@gmail.com

W mailu prosimy o określenie się co do rodzaju noclegu i liczby nocy – do wyboru pozostał nocleg w namiocie lub szukanie noclegu na własną rękę w innym ośrodku. Miejsca pod dachem są już zarezerwowane. Po potwierdzeniu chęci startu prosimy o dokonanie wpłat na konto. Nie jest wykluczone, że za jakiś czas zostaną przyznane kolejne dzikie karty.

Dzikie karty otrzymują:

1. Marceli Byczek
2. Krzysztof Cecuła
3. Paweł Czerkawski
4. Wojciech Czubek
5. Krzysztof Dąbrowski
6. Ilona Dekiert
7. Ryszard Deneka
8. Andrzej Grondek
9. Teresa Karkowska
10. Witold Kawa
11. Dominik Piec
12. Aleksandra Rojek
13. Adam Szczygieł
14. Marzena Szymańska
15. Agata Wójcikiewicz

Komunikat w związku z zapisami

Dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie Maratonem! Przerosło ono nasze najśmielsze oczekiwania. Efekty Waszych zgłoszeń odnaleźć możecie w dziale „Lista startowa”.

W związku z faktem, że na liście rezerwowych mamy dużo chętnych, przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby znajdujące się na liście startowej mają obowiązek w przeciągu 7 dni dokonania wpłaty wpisowego i opłaty noclegowej (również za nocleg w namiocie!), pod rygorem skreślenia z listy. Obowiązek ten będzie rygorystycznie przestrzegany, a liczy się termin zaksięgowania wpłaty na koncie. Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej prosimy o niewpłacanie wpisowego oraz opłaty noclegowej. W przypadku zwolnienia się miejsca, lub przyznania dzikiej karty otrzymają stosowną wiadomość na podany adres e-mail.

Wszystkie osoby, które zapisały się na nocleg, załapały się na miejsca pod dachem. Osoby, które przez pomyłkę wybrały opcję „brak noclegu”, w chwili obecnej nie mają nic zagwarantowane. Być może pojedyncze miejsca się zwolnią – wówczas będziemy się kontaktować z takimi osobami i oferować nocleg. Trzeba się jednak nastawić na znalezienie noclegu na własną rękę w innym miejscu lub na nocleg w namiocie.

Zapisy – zmiana

Nie minęły dwa dni od wydania Komunikatu, a już zaszła w nim drobna zmiana. Zdecydowaliśmy się na zbieranie zapisów za pośrednictwem formularza. Znaleźć go można na naszej stronie w dziale Zapisy. Formularz uruchomiony zostanie 1 marca o godzinie 20.

W przypadku gdyby jednak komuś coś się pomyliło i wysłał zgłoszenie „po staremu” na wcześniej podany adres e-mail, to nie ma powodu do obaw. Miejsce na liście zostanie zarezerwowane, a osoba taka poproszona o wypełnienie formularza.

Przepraszamy za zamieszanie :)

Komunikat techniczny nr 1

1. Zgodnie z wynikiem głosowania bazą i trasą Maratonu Podróżnika 2016 została propozycja zgłoszona przez Tomka – „Spod Łysicy w Pogórza”.

Trasa 540 km – http://ridewithgps.com/routes/11148387
Trasa 300 km – http://ridewithgps.com/routes/11148337

Limit czasowy dla dystansu 540 km wynosi 36 godzin, zaś dla dystansu 300 km 24 godziny. Trasy mogą ulec drobnym modyfikacjom, zalecamy więc śledzenie zmian. Limit związany z uzyskaniem kwalifikacji do Bałtyk Bieszczady Tour wynosi 30 godzin.

2. Zapisy do maratonu ruszają zgodnie z regulaminem w dniu 01.03.2016 o godz. 20.00.
Wcześniejsze zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane.
Na maraton możemy przyjąć maksymalnie 70 osób, w tym maksymalnie 55 osób na trasę 540 km.  O przyjęciu uczestnika będzie decydować kolejność zgłoszeń. W razie gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła powyższe limity, utworzona zostanie lista rezerwowa – też w kolejności zgłoszeń.
Zgodnie z regulaminem Kapituła maratonu ma prawo do przyjęcia 5 dodatkowych osób łącznie na obie trasy.

3. Zgłoszenia do maratonu dokonać należy za pośrednictwem formularza umieszczonego w dziale zapisy na stronie http://maraton.podrozerowerowe.info/ .

4. W ciągu tygodnia od zgłoszenia uczestnik maratonu ma obowiązek wpłacić wpisowe w kwocie 50 zł dla trasy 500 km i 30 zł dla trasy 300 km. Pieniądze te pokryją wydatki na punkt żywnościowy dla trasy 500 km, medale pamiątkowe, monitoring sms, oraz ewentualne inne wydatki. Ewentualna nadwyżka zostanie przeznaczona na organizację kolejnej edycji imprezy. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w maratonie opłata nie podlega zwrotowi.

5. Bazą Maratonu, a zarazem miejscem startu jest Hostel i pole namiotowe Lubrzanka w miejscowości Mąchocice Kapitulne, 15 km na wschód od Kielc. Dostępne są 43 miejsca w pokojach w domkach, oraz pole namiotowe.

W ciągu tygodnia od zgłoszenia uczestnik maratonu ma obowiązek wpłacić opłatę za nocleg, w wysokości zależnej od rodzaju noclegu i liczby nocy. W razie wycofania się do 15 maja 2016 roku opłata ta podlega zwrotowi, po tym terminie z racji konieczności dokonania rezerwacji pieniądze przepadają.

Cennik :
domki z tarasami widokowymi:
– nocleg z własnym śpiworem doba 20 zł od osoby;
– nocleg z pościelą doba 30 zł od osoby,
pole biwakowe:
– dorośli 10 zł /doba, namiot 10 zł/doba

6. Pieniądze należy wpłacać na konto :

Raiffeisen Polbank
Aleksander Głomski
58 1750 0012 0000 0000 2813 3715
z dopiskiem: Maraton Podróżnika, imię i nazwisko uczestnika.

Brak wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie z listy startowej.

7. Potwierdzeniem pokonania trasy maratonu są obowiązkowe podpisy na liście startowej, liście na punkcie żywieniowym i liście umieszczonej na mecie. W razie wątpliwości co do pokonania trasy kapituła ma prawo zażądać od uczestnika zdjęć jego roweru na tle znaku z nazwą miejscowości zrobionych w wyznaczonych punktach trasy lub śladu GPS.

8. Wzorem poprzedniej edycji zdecydowaliśmy się na wprowadzenie monitoringu sms. Polegać on będzie na obowiązkowym wysłaniu na wskazany numer smsa po minięciu punktu kontrolnego, a także w przypadku wycofania się z trasy. Za uchybienie temu obowiązkowi naliczana będzie kara czasowa w wysokości 30 minut za każdy pominięty punkt kontrolny, a w przypadku braku informacji o wycofaniu się – wykluczenie z kolejnej edycji imprezy.

Edycja 2016 – pierwsze informacje

Do maratonu pozostały jeszcze ponad 4 miesiące, trwają już jednak pierwsze przygotowania. Głosami forumowiczów, którzy ukończyli przynajmniej jedną z edycji maratonu bazą imprezy w 2016 roku będą Mąchocice Kapitulne nieopodal Kielc, a trasa dystansu 500 km prowadzić będzie przez Pogórza. Szczegóły znaleźć można w działach „Baza” oraz „Trasa”.

W lutym zostanie wydany pierwszy Komunikat Techniczny. Znajdą się w nim informacje o zapisach, noclegu, wysokości opłaty startowej, limicie uczestników i limicie na ukończenie trasy. Zapisy ruszają 1 marca o godzinie 20.00

Komunikat techniczny nr 7 – końcowe wyniki

1. Kapituła po przeanalizowaniu śladu gpx postanowiła o doliczeniu 20 minut do wyników Michała Sałabana i Jarosława Poświaty. Jest to efekt omyłkowego skrócenia przez nich trasy na końcowym odcinku o długości około 5 kilometrów.

2. Uchybienia w zakresie obowiązkowego monitoringu sms odnotowano u 12 osób. W przypadku 9 z nich były to naruszenia mniejszej wagi – brak pojedynczego smsa, wysyłanie smsów przez inną osobę z powodu awarii telefonu. Mając na uwadze, że był to debiut systemu na Maratonie Podróżnika zdecydowaliśmy się odstąpić od wymierzenia kar tym osobom. Jednocześnie wobec braku jakiejkolwiek aktywności, a tym samym rażących uchybień, postanowiliśmy o przyznaniu kar następującym zawodnikom:
50 minut – Marek Piluch
50 minut – Michał Sałaban
30 minut – Katarzyna Książek

3. Nie udało nam się zweryfikować wyniku Andrzeja Sibika, który dotarł na metę o godzinie 23.45, co potwierdziła Agnieszka. Zawodnik nie przedstawił nam jednak śladu gpx ani zdjęć, co więcej jego licznik wskazywał na mecie dużo mniejszy wynik. Do czasu potwierdzenia poprawności trasy przejazdu zawodnik pozostanie niesklasyfikowany.

Poniżej oficjalne wyniki z uwzględnieniem kar i doliczeń.

500 km:

1   Tomasz Niepokój   23:50
2   Witold Kawa   25:02
Agata Wójcikiewicz   25:02
4   Janusz Szafarczyk   26:19
5   Paweł Pieczka   27:05
6   Dominik Abramowicz-Piec   27:10
7   Przemysław Liebner   27:20
8   Michał Wolff   27:52
9   Adam Szczygieł   27:59
10   Daniel Śmieja   28:24
11   Piotr Waksmundzki   28:34
12   Patryk Wawryszuk   28:55
13   Waldemar Grejner   29:10
Monika Kędziorek   29:10
15   Jacek Nowicki   29:15
Krzysztof Kreft   29:15
Gabriel Dobrowolski   29:15
18   Adam Śliz   31:44
Mateusz Westrych   31:44
20   Aleksander Głomski   31:47
21   Michał Sałaban   32:43
22   Andrzej Grondek   33:04
23   Marzena Szymańska   33:31
24   Marek Piluch   33:54
25   Jarosław Poświata   36:20
26   Jakub Szymański   36:57
27   Mariusz Krawiec   37:02
28   Sławomir Siudowski   39:54
Krzysztof Piotrowski 39:54
30   Arkadiusz Dobroskok   39:59
Mariusz Filipek   39:59
Łukasz Kozdrój   39:59

Nie ukończyli:

Marek Miłoszewski   DNF
Tomasz Stepaniak   DNF
Artur Czerkawski   DNF
Marcin Adamczyk   DNF
Paweł Kosiorek   DNF
Kamil Trejderowski   DNF

300 km

1   Wojtek Sieja   19:24
Marek Wróbel   19:24
Michał Łękawa   19:24
4   Bolesław Głosek   19:29
5   Piotr Malczyński   20:22
6   Piotr Kosiewicz   20:30
Adam Skop   20:30
8   Katarzyna Książek   21:00
9   Witold Krawczyk   22:14
10   Karol Białas   22:17
11   Krzysztof Rolnik   23:25
Marek Roś   23:25
Paweł Walerczyk   23:25
14   Włodek Bronisz   23:30
Tomasz Bronisz   23:30
Wojciech Czubek   23:30

Nieklasyfikowany:
1  Andrzej Sibik, godzina przyjazdu: 23:45.

Nie ukończyli:

Bartosz Danielak   DNF
Krzysztof Gaj   DNF
Rafał Pniewski   DNF
Łukasz Porowski   DNF
Marek Dzienisiuk DNF