Wyniki 2014

W pierwszej edycji klasyfikacja czasowa sporządzona była tylko dla dystansu 500 km.